21.06.2024

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Postup Svetovej banky pri príprave CAS vyvoláva znepokojenie

V lete sa Priatelia Zeme - Slovensko, ktorí sú členmi medzinárodnej siete monitorujúcej politiku Svetovej banky v strednej a východnej Európe (CEE Bankwatch Network), stretli s predstaviteľmi Svetovej Banky (SB). Na tomto stretnutí ich SB ubezpečila, že celý proces prípravy Stratégie pomoci pre Slovenskú republiku (Country Assistance Strategy, CAS) bude v maximálne možnej miere otvorené verejnosti. Viaceré skutočnosti však svedčia o tom, že ubezpečenia SB nie sú v súlade s jej konaním v praxi.

CAS predstavuje strategický dokument banky a slúži ako podklad pre všetky bankové úvery v recipientskej krajine. Je preto mimoriadne dôležité, aby občianska spoločnosť a vláda hostiteľskej krajiny hrali pri jeho príprave významnú úlohu, ak má CAS skutočne zodpovedať reálnym potrebám krajiny a jej občanov. Účasť na procese prípravy CAS sa preto stalo jednou z priorít nielen Priateľov Zeme, ale aj ďalších občianskych organizácií v regióne strednej a východnej Európy.

V záujme maximálneho zefektívnenia celého konzultačného procesu v rámci prípravy CAS Priatelia Zeme v spolupráci s CEE Bankwatch Network a ďalšími organizáciami vyzvali SB, aby zabezpečila transparentnosť a demokratický priebeh tohto procesu. Predovšetkým by SB mala primeraným a účinným spôsobom a v dostatočnom časovom predstihu verejnosti oznámiť časový harmonogram jednotlivých krokov celého procesu. Verejnosti musí byť sprístupnená úplná dokumentácia vrátane návrhu CAS, záznamov z jednotlivých konzultácií a štúdie uskutočnené v priebehu prípravy CAS. Pri príprave CAS musia byť seriózne posúdené podnety a pripomienky občanov a občianskych organizácií a mali by sa zohľadniť v záverečnej verzii CAS.

Priatelia Zeme tieto odporúčania aj so zdôvodnením odovzdali SB po stretnutí s jej zástupcami ešte v júni minulého roka. Hoci SB informovala Priateľov Zeme o tom, že prvá konzultácia sa uskutoční niekedy začiatkom roku 2000 (t.j. pred rozhodnutím výboru riaditeľov SB o CAS pre Slovensko v máji 2000), termíny takejto konzultácie neboli upresnené. Naopak, prvé konzultačné stretnutie sa náhle presunulo na koniec novembra 1999, avšak neuskutočnilo sa. Odvtedy bolo stretnutie odložené už trikrát a najnovší termín má byť 17. februára 2000.

Napriek tomu, že Priatelia Zeme včas prejavili vážny záujem o účasť na príprave CAS a informovali banku o tom, že pripravujú vlastné návrhy a odporúčania, boli z prípravy nadchádzajúcich konzultácií úplne vylúčení. Až neskôr boli informovaní, že úlohou organizovať konzultácie bola poverená iná organizácia, ktorá však nemala predchádzajúce skúsenosti s aktivitami Banky a ani sa problému CAS nevenovala. Vyššie spomínané kritériá, ktorých cieľom bolo zabezpečiť transparentnosť a participáciu, tiež neboli splnené. Bližšia informácia o doterajšom priebehu prípravy CAS, o ktorom sa malo diskutovať, bola Priateľom Zeme poskytnutá iba týždeň pred avízovaným konzultačným stretnutím.

Bankoví úradnici navyše navrhli, aby sa obmedzila účasť občianskej verejnosti vzhľadom na neochotu prejavenú zo strany časti slovenskej vlády. Organizácia Bank Information Center so sídlom vo Washingtone, ktorá sa profesionálne zaoberá politikou SB, však potvrdila, že CAS je výlučnou záležitosťou SB a účasť občianskych organizácií na jeho príprave nepotrebuje žiadnu autorizáciu hostiteľskej vlády.

Aj v ostatných krajinách strednej a východnej Európy sú podobné problémy týkajúce sa procesu tvorby CAS, napriek tomu, že ide o mimoriadne dôležitý dokument, ktorý na dlhšie obdobie bude determinovať politiku SB vo vzťahu k nim. Priatelia Zeme sú preto prinútení vyjadriť znepokojenie nad doterajším postojom SB a opakovane žiadajú, aby banka zabezpečila transparentný proces prípravy CAS a umožnila občianskej verejnosti serióznu účasť na ňom. Obávajú sa, že proces prípravy CAS sa nezadržateľne dostáva do štádia, v ktorom pripomienky občianskej verejnosti prídu už príliš neskoro na to, aby boli dostatočne zohľadnené. Priatelia Zeme však veria, ze SB zmení svoj postoj, prekoná svoj slabý začiatok a začne pracovať spôsobom, ktorý je jasný a demokratický.

Search