15.07.2024

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

LIST PRIATEĽOV ZEME SIGNATÁROM SPOLOČNÉHO STANOVISKA OBČIANSKYCH ORGANIZÁCIÍ K NÁVRHOM DOHODY MAI

Priatelia Zeme – Slovensko v liste informujú signatárov medzinárodného stanoviska o výsledku a priebehu tejto celosvetovej občianskej iniciatívy.


PRIATELIA ZEME - SLOVENSKO
Ponická Huta 65, 976 33 Poniky tel/fax: 088-93324
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.changenet.sk/cepa/
14. apríla 1998

Milí priatelia,

pred niekoľkými týždňami sme viaceré občianske organizácie oslovili s prosbou o podporu medzinárodnej kampane proti prijatiu existujúcich verzií návrhov Medzinárodnej dohody o investíciách (MAI), ktorej cieľom bolo otvorenie privatizačných procesov nadnárodným spoločnostiam na úkor citlivého a demokratického rozhodovania o rozvoji a životnom a sociálnom prostredí v rámci jednotlivých krajín. Hneď na úvod chceme poďakovať tým organizáciám, ktoré sa pripojili k medzinárodnému stanovisku - aj oni prispeli k prvému úspešnému kroku v rámci celého procesu, o ktorom sa ďalej zmienime podrobnejšie. Všetkým, ktorých sme oslovili, zároveň posielame stručnú informáciu o výsledku a priebehu tejto celosvetovej občianskej iniciatíve. Podľa posledných informácií, ktoré máme k dispozícii, vám môžeme oznámiť potešujúcu správu - s vysokou pravdepodobnosťou sa minimálne na obdobie jedného roka podarilo zmraziť prípravu dohody MAI. Okrem silného tlaku svetovej verejnej mienky k tomu prispeli aj zásadné rozpory medzi jednotlivými vládami ekonomicky najsilnejších štátov združených v OECD. Tu je stručné zhrnutie udalostí týkajúcich sa MAI od začiatku tohto roka: · Organizácie, ktoré sa dlhšie zaoberali problémom MAI, začali v rámci občianskych organizácií intenzívne šíriť informácie o reálnych rizikách vyplývajúcich z tejto dohody. · Začala sa formovať medzinárodná koalícia mimovládnych organizácií (venujúcim sa životnému prostrediu, rozvoju, humanite, charite, sociálnym problémom, ľudským právam a spoločenskej spravodlivosti). K nej sa postupne pripájali cirkevné a odborové organizácie z desiatok krajín sveta. · Intenzívne sa konfrontovali postoje jednotlivých zúčastnených krajín (OECD), ako aj krajín, ktoré nemali možnosť zúčastniť sa príprav dohody (to boli predovšetkým krajiny tzv. tretieho sveta, ktoré by dohoda tvrdo postihla). Značné rozpory vznikali napr. v oblasti kultúry (USA vs. EU - ochrana médií, film, atď.), v regulácii privatiziácie (proti narhovaným ustanoveniam vystupovali napr. Maďarsko a ČR) a v ďalších oblastiach. · Na základe analýz možných dopadov dohody MAI boli publikované prehľadné informačné materiály o jednotlivých problémových aspektoch dohody (niektoré z nich sme preložili a distribuovali aj na Slovensku). · V priebehu februára bolo zverejnené spoločné medzinárodné stanovisko mimovládnych organizácií žiadajúce bezodkladné zastavenie rokovaní o MAI, zásadné prehodnotenie obsahu dohody a procesu jej prípravy. Stanovisko podporilo približne 700 organizácií z viac ako 70 krajín sveta, vrátane deviatich zo Slovenska. · Priatelia Zeme - Slovensko, ktoré spolu s Centrom pre podporu miestneho aktivizmu koordinovali aktivity v tomto smere u nás, vydali 5. a 16. februára pri tejto príležitosti tlačové správy, ktoré neuverejnilo žiadne médium na Slovensku. · Popri spoločnom medzinárodnom stanovisku a listoch veľvyslancom krajín OECD na Slovensku odoslali Priatelia Zeme - Slovensko začiatkom marca aj listy ministrom financií a životného prostredia s konkrétnymi otázkami ohľadne postoja vlády SR k spôsobu príprav dohody MAI a obsahu jej navrhovaného znenia. Odpoveď prišla s iba od ministra životného prostredia Zlochu, neobsahuje však odpovede na položené otázky a nesie všetky charakteristické znaky neobčianskej byrokratickej kultúry, ktorá zavládla v našej krajine. Minister Zlocha v liste uvádza, že “koordinátorom prác na MAI je MF SR a MZV SR. Rezort životného prostredia s týmito inštitúciami spolupracuje za oblasť svojej kompetencie. Z tohto aspektu nevidíme dôvod, aby MŽP SR predkladalo MAI na širokú verejnú diskusiu.”. Minister financií sa k odpovedi neunúval vôbec. · Rokovania členských krajín OECD o návrhu dohody MAI, ktoré sa uskutočnili koncom februára 1998, skončili bez dosiahnutia konsenzu vo viacerých sporných otázkach. Podľa oficiálneho vyhlásenia však rokovania mali byť ukončené podľa plánovaného harmonogramu a dohoda mala byť podpísaná na zasadnutí OECD na prelome apríla a mája. · Európsky parlament prijal 10. marca veľkou väčšinou (437 za, 8 proti) rezolúciu, ktorá kritizovala kľúčové body dohody MAI (v tomto smere bola rezolúcia EP v podstate v súlade s požiadavkami NGO) a vyzvala k zásadnému prepracovaniu návrhu dohody. · 23. marca na verejnom zhromaždení v Utrechte predseda oficiálnej dohadovacej skupiny MAI Frans Engering vyhlásil, že neodporučí členským vládam OECD schváliť a podpísať súčasný návrh dohody na májovom zasadnutí ministrov vlád OECD. Toto vyhlásenie je fakticky signálom o zastavení rokovaní a prvom úspechu medzinárodnej kampane mimovládnych organizácií.

Priatelia Zeme - Slovensko spolu s Hnutí DUHA (obe sú členmi Friends of the Earth International) pripravujú v lete prvý týždňový letný tábor pre aktivistov na Slovensku a v Čechách, ktorí majú záujem o problematiku globalizácie a jej vplyvy. Na akciu budú pozvaní zaujímavé osobnosti zo stredoeurópskeho regiónu (napr. sociológovia Keller a Librová a niektorí lídri vplyvných NGO) i vynikajúce osobnosti hnutí v tzv. treťom svete (tento rok pozývame lídrov paraguajských Priateľov Zeme) a pochopiteľne oslovíme zástupcov organizácií, ktoré medzinárodné stanovisko k MAI podporili.

Pre Vašu informáciu, Priatelia Zeme - Slovensko sú združením právnických osôb (teda asociáciou občianskych organizácií) a do renomovanej celosvetovej siete boli prijatí na výročnom stretnutí Friends of the Earth International v uruguajskom Montevideu v novembri 1997. Zakladajúcimi členmi Priateľov Zeme - Slovensko sú Centrum pre podporu miestneho aktivizmu a Lesoochranárske zoskupenie VLK a v súčasnosti sa rokuje o prijatí ďalších organizácií do združenia. Sídlo Priateľov Zeme - Slovensko je zatiaľ v Ponickej Hute.

Bližšie informácie dostanete na adrese uvedenej v záhlaví.

 

Search